Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan dört araştırma görevlisi alımı ilanına yapılan başvuruların ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda listelenen adaylar 20 Şubat 2019’da yapılacak giriş sınavına girmeye hak kazanmışlardır.

Sınav tarihi ve saati: 20 Şubat 2019, 9:30

Yer: ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, A-105 salonu

Adı

Soyadı

ALES puanı

Yabancı dil puanı

Lisans mezuniyet not ortalaması

Sait Burak

Akar

90.63

88.75

2.85

Mustafa

Akça

80.15

83.75

3.13

Orhun Buğra

Baran

89.36

86.25

3.23

Betül

Bayrak

84.70

85.00

3.10

Hakan

Bostan

82.05

96.25

3.66

Samet

Çetin

87.70

90.00

2.99

İlker

Gürcan

84.81

93.75

3.53

Burak

Hocaoğlu

91.50

87.50

3.54

Gizem Nur

Karagöz

81.22

80.00

3.97

Abdullah Cem

Önem

90.97

96.25

3.75

Sezai Artun

Özyeğin

94.43

89.17

4.00

Ali Nuri

Şeker

86.12

95.00

3.20

Mukaddes

Uçar

82.44

86.25

3.21

Muhammed Yasin

Ulaş

80.48

93.75

3.85

Emel

Varol

87.10

87.50

3.54

Hasan Buğra

Yıldırım

88.25

83.75

3.02

Not 1: Yukarıdaki liste soyadına göre alfabetik sıralıdır.

Not 2: Adayların puanları, ilgili yönetmeliğin (bknz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm) 10. Maddesine istinaden açıklanmıştır.