Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları - 18.01.2021

YOK841751 ilan numarası ile 29.12.2020 tarihinde Resmi Gazete'de duyurulan bir araştırma görevlisi alımı ilanına yapılan başvuruların ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda listelenen adaylar 21 Ocak 2021’de yapılacak giriş sınavına girmeye hak kazanmışlardır. 

Sınav tarihi ve saati: 21 Ocak 2021, 9:30

Yer: ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, BMB-5 

Adı

Soyadı

TC Kimlik no

ALES puanı

Yabancı dil puanı

Lisans mezuniyet not ortalaması

S**

Ku**

19**

85,74390

91,25

3,27

R**

Çi**

20**

95,18822

90,00

3,36

M**

Du**

47**

94,39197

95,00

3,42

G**

Ko**

50**

84,72157

85,00

3,70

D**

Ka**

45**

83,50342

88,75

3,06

 Not: Adayların puanları, ilgili yönetmeliğin (bknz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm) 10. maddesine istinaden açıklanmıştır.