Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

21.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan beş araştırma görevlisi alımı ilanına yapılan başvuruların nihai değerlendirme sonuçları aşağıda bulunmaktadır.

Adı

Soyadı

ALES puanı

Yabancı dil puanı

Lisans mezuniyet not ortalaması

Sınav Notu

Ortalama

Sonuç

Deniz

Sayın

99.58

98.75

3.85

98

98.02

KABUL

Ataberk

Dönmez

98.26

88.30

3.39

71

85.03

KABUL

Saim

Sunel

83.88

87.50

3.95

66

83.34

KABUL

Orhun Buğra

Baran

89.36

86.25

3.23

72

81.26

KABUL

Merve

Asiler

90.24

82.50

3.64

57

79.72

KABUL

Can Duran

Ünaldı

97.06

95.00

3.00

60

79.12

YEDEK

Şahin Mert

Büyükkalkan

87.83

95.00

3.87

32

74.47

YEDEK

Kevser

Özdem

83.87

88.75

3.70

12

65.39

YEDEK

Not: Adayların puanları, ilgili yönetmeliğin (bknz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm) 12. maddesi gereğince açıklanmıştır.