Title

Geçmişten Günümüze Hayatımızda Kriptoloji ve Bilgi Güvenliği

Abstract

Abstract

Antik çağların monoalfabetik şifreleme yöntemleri, son derece zayıf olmalarına karşın binlerce yıl kullanıldı. Ancak, XIX. yüzyıla geldiğimizde, telgrafın ve kablosuz iletişimin icadıyla birlikte haberleşme teknolojisinde yaşanan ani sıçramanın neticesinde, bu tür antik şifrelemelerin özellikle askeri ve diplomatik mesajların güvenliğini sağlamaktaki yetersizliklerinin gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Artık daha sofistike tekniklere ihtiyaç vardı.
II. Dünya Savaşında, soyut cebirin kullanıldığı rotorlu şifreleme cihazları sahne aldı. Almanlar, savaş sırasında Enigma adı verilen rotorlu, daktilo benzeri elektromekanik şifreleme makinelerini kullanıyorlardı. Ancak şifreleme algoritmasının temel aldığı aynı soyut cebir, bu defa Enigma şifrelerinin kırılmasında rol alacaktı. Enigma şifrelerini önce Polonyalılar, sonrasında İngilizler ve ABD’liler kırdılar ve yarım milyon şifreli mesajı çözmeyi başardılar.
Savaş sonrasında transistorların ve bilgisayarların da icadıyla şifreleme algoritmalarının çok daha karmaşıklaştığını görüyoruz. 1976’da açık anahtarlı kripto sistemi hayatımıza girdi ve farkında olmasak da insanlığı bambaşka bir boyuta sürükledi. Günümüzde şifreleme bilimi artık sıradan insanların da hizmetinde. Kriptoloji bilimi İnternet’te bankacılık işlemleri yapabilmemize, faturalarımızı ödeyebilmemize ve buna benzer birçok hassas uygulamaları güvenle gerçekleştirmemize olanak sağlıyor. Kriptografik yöntemler sayesinde GSM haberleşmesinde, akıllı telefonlarımızın uygulamalarında, otomobillerimizin motor kilitlerinde hassas bilgilerimiz ve varlıklarımız güven altında. Bu seminerde geçmişten günümüze kriptolojinin hayatımızdaki yerini konuşacağız.

Biography: Orhun Kara 1996, 1998 ve 2003 yıllarında Bilkent Üniversitesi Matematik bölümünden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. 2001-2002 arasında Fransa’da Inria’ya bağlı IML’de (L’Institut de Mathématiques de Marseille) Prof. Serge Vladut’la yaptığı bütünleştirilmiş tez çalışması ve 2003-2004 askerlik görevi dışında 2000 yılından beri TÜBİTAK UEKAE’de (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) araştırmacı olarak çalışmaktadır. Kodlama teorisi, simetrik şifreleme algoritmaları tasarımı ve analizi başlıca çalışma alanlarıdır.

Supervisor(s)

Supervisor(s)

Dr. Orhun Kara

Date and Location

Date and Location

2019-02-20;11:10:00-IAM Hayri Körezlioğlu Seminar Ro

Category

Category

Seminar