Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği alanında tezsiz Yüksek Lisans programı sunmaktadır. Bu program yazılım mühendisi olarak çalışan ya da çalışmayı amaçlayan, tez çalışması yapmayıp eğitim ve mesleki hedeflerinde ilerlemek isteyen porfesyoneller için tasarlanmıştır. Bu programdaki lisansüstü öğrencilerinin genişletilmiş ders gereksinimlerini yerine getirerek Yazılım Mühendisliği alanında yeterli kapsamda bilgiye sahip olduklarını göstermeleri gerekir.
Katkı payı kredi başına olup her akademik yılın başında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmektedir.
Eğitim dili İngilizce'dir.

Programın Hedefleri

Teknolojinin gelişmesiyle bilgisayar bilimi ve ilgili alanlarda ve özellikle yazılım mühendisliğinde uzmanlara olan gereksinim tüm dünyada artmıştır. Türkiye'de de yazılım mühendisliği konusunda önemli bir uzmanlık eksikliği mevcuttur. Teknolojinin gelişmesi hedefleri büyütmüş ve yazılım geliştirme endüstrisinde iyi eğitimli uzmanlara olan gereksinim artmıştır. Ayrıca bu teknolojiyi anlamak ve geliştirmek için kritik bir uzman sayısına ulaşmak her ülke için stratejik bir önceliktir. Bu gözlemler doğrultusunda, bu programın bir hedefi yazılım mühendisleri olarak diğer disiplinlerden de öğrenci yetiştirmektir.

Programın Amaçları

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği tezsiz Yüksek Lisans programı, yazılım mühendislerine olan gereksinimi öğrencileri aşağıdaki özelliklere sahip olacak şekilde yetiştirerek karşılamayı amaçlamaktadır:

  • Programlama ve veritabanı yönetim sistemleri gibi alanlarda sağlam bir altyapıya sahip.
  • Bir problemi anlayıp farklı çözümler üretebilen; analiz ve tasarım yapıp yazılım geliştirebilen.
  • Terminoloji, araçlar ve yöntemleri bilen ve uygun olanları eldeki probleme uygulayabilen.

Ayrıca, bu program öğrencilerin planlama, yönetim, tahmin ve edinim gibi uygulama geliştirme için gerekli süreçlerde bilgi edinmesi için tasarlanmıştır.

Programa Kabul

Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgisayar mühendisliğinin temellerinde eksiği olmayan öğrenciler içindir. Bu temel bilgiler aşağıdakileri içermektedir:

  • Matematik alanında veya matematik-yoğun içeriğe sahip üç ders (kalkülüs, lineer cebir, diferansiyel denklemler, sayısal yöntemler, kesikli yapılar, sembolik mantık, olasılık, istatistik, formel diller, dinamik sistemler gibi);
  • Bilgisayar sistemleri ve bilgisayar-temelli sistemler alanında üç ders (dijital tasarım, bilgisayar sistem organizasyonu, paralel ve dağıtık sistemler, işletim sistemleri, gömülü sistemler, veri tabanı sistemleri, bilgisayar ağları gibi);
  • Yazılım geliştirme odaklı üç ders (programlamaya giriş, veri yapıları, nesne yönelimli programlama, programlama dilleri, algoritmalar gibi).

Öğrenci başvuruları, ODTÜ kabul koşullarına ilişkin akademik kurallar ve düzenlemeler ile ders takvimine uygun olarak değerlendirilecektir. Başka yüksek lisans programlarından geçişler kabul edilmemektedir.

Program Organizasyonu

  • Bu program 10 adet kredili dersin ve SE 599 kredisiz lisansüstü proje dersinin tamamlanmasını gerektirir. 10 kredili dersten 3 tanesi, SE 550, SE 560 ve CENG 590 zorunlu derslerdir. Kalan 7 dersten 4'ü belirli bir ders havuzundan olmalıdır. Öğrencilere, lisansüstü gereksinimlerini tamamlayabilmeleri için en fazla 3 dönem eğitim alma hakkı verilmektedir. Mezun olabilmek için, öğrencilerin kredili derslerden 4.00 üzerinden 3.00 genel not ortalamasına sahip olması ve kredisiz derslerden geçmiş olmaları gerekmektedir.
  • Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır. Öğrenci, danışmanının rehberliği ve onayı doğrultusunda, yukarıda bahsedilen ders gereksinimlerini yerine getirmesi koşuluyla, özel ilgi duyduğu veya araştırma yapmak istediği alana yönelmekte serbesttir.
  • Öğrenciler, fakülte tarafından verilen projeyi seçmekle ve SE599 dersi kapsamında, danışmanı gözetmenliğinde çalışmakla yükümlüdür.
  • Konaklama Gereksinimi: ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dışında başka herhangi bir kurumdan kredi transferi kabul edilmemektedir.

Daha Fazla Bilgi

Program hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki İngilizce bağlantılarda bulunabilir: