Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın 2016-2017 Yılın Tezi Ödülü

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın 2016-2017 Yılın Tezi Ödülüne, bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Oğuz Akyüz'ün tez danışmanlığında, Serdar Çiftçi'nin Visual Privacy Protection Using False Colors başlıklı doktora tezi seçilmiştir.