Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

YOK746666 ilan numarası ile 30.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan üç araştırma görevlisi alımı ilanına yapılan başvuruların ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda listelenen adaylar 10 Şubat 2020’de yapılacak giriş sınavına girmeye hak kazanmışlardır.

Sınav tarihi ve saati: 10 Şubat 2020, 9:30

Yer: ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, A-202 salonu 

Adı

Soyadı

ALES puanı

Yabancı dil puanı

Lisans mezuniyet not ortalaması

Furkan

Murat

90.45

91.25

2.72

Yiğit

Sever

89.17

93.75

3.00

  

Not 1: Yukarıdaki liste soyadına göre alfabetik sıralıdır.

Not 2: Adayların puanları, ilgili yönetmeliğin (bknz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm) 10. maddesine istinaden açıklanmıştır.