Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları - 30.10.2020

12/10/2020 tarihli ve YOK679224 ilan numarası ile Resmi Gazete'de duyurulan beş araştırma görevlisi alımı ilanına yapılan başvuruların ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda listelenen adaylar 3 Kasım 2020’de yapılacak giriş sınavına girmeye hak kazanmışlardır. 

Sınav tarihi ve saati: 3 Kasım 2020, 9:30

Yer: ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, BMB-5

Adı

Soyadı

TC Kimlik no

ALES puanı

Yabancı

dil puanı

Lisans

mezuniyet not

ortalaması

İ***

Ta***

58***

84,83360

83,75

3,50

M***

Şa***

60***

89,42477

83,75

3,17

R***

Çi***

20***

95,18822

90,00

3,36

S***

Ku***

19***

85,74390

91,25

3,27

A***

Ga***

20***

94,57698

90,00

3,23

M***

Di***

10***

89,93377

93,75

2,90

P***

Çe***

55***

83,40274

80,00

3,40

B***

Ya***

56***

82,44162

90,00

2,81

M***

To***

15***

86,66587

80,00

3,24

A***

Al***

44***

84,72157

83,75

3,41

Not: Adayların puanları, ilgili yönetmeliğin

(bknz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm)

10. maddesine istinaden açıklanmıştır.