Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

YOK743750 ilan numarası ile 23.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan beş araştırma görevlisi alımı ilanına yapılan başvuruların nihai değerlendirme sonuçları aşağıda bulunmaktadır.

Adı

Soyadı

ALES puanı

Yabancı dil puanı

Lisans mezuniyet not ortalaması

Sınav Notu

Ortalama

Sonuç

Can Ufuk

Ertenli

92.23

84.17

3.35

79

84.91

KABUL

Bilgin

Coşkun

87.93

96.25

3.02

83

83.55

KABUL

Can Duran

Ünaldı

97.06

95.00

3.00

62

79.72

KABUL

Fatih

Acun

94.50

86.25

3.14

61

78.83

KABUL

Onur Yiğit

Arpalı

93.00

88.75

2.85

54

74.35

KABUL

Mesut

Gürlek

88.94

93.75

3.53

0

62.53

RET

Ümit

Bulut

80.25

87.50

2.18

11

52.48

RET

Not: Adayların puanları, ilgili yönetmeliğin (bknz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm) 12. maddesi gereğince açıklanmıştır.