Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları - 06.11.2020

12/10/2020 tarihli ve YOK679224 ilan numarası ile Resmi Gazete'de duyurulan beş araştırma görevlisi alımı ilanına yapılan başvuruların nihai değerlendirme sonuçları aşağıda bulunmaktadır. 

Adı

Soyadı

TC Kimlik no

ALES puanı

Yabancı dil puanı

Lisans mezuniyet not ortalaması

Giriş Sınavı Notu

Toplam puan

Sonuç

A***

Ga***

20***

94,58

90,00

3,23

70

82,60

KABUL

M***

Şa***

60***

89,42

83,75

3,17

67

79,08

KABUL

B***

Ya***

56***

82,44

90,00

2,81

57

71,91

KABUL

M***

Di***

10***

89,93

93,75

2,90

43

71,01

KABUL

İ***

Ta***

58***

84,83

83,75

3,50

30

69,08

KABUL

A***

Al***

44***

84,72

83,75

3,41

27

67,47

1. YEDEK

M***

To***

15***

86,67

80,00

3,24

24

65,50

2. YEDEK

S***

Ku***

19***

85,74

91,25

3,27

19

65,07

3. YEDEK

P***

Çe***

55***

83,40

80,00

3,40

20

64,52

4. YEDEK

R***

Çi***

20***

95,19

90,00

3,36

0

62,76

RET

Not: Adayların puanları, ilgili yönetmeliğin (bknz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm) 10. maddesine istinaden açıklanmıştır.