Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

YOK746666 ilan numarası ile 30.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan üç araştırma görevlisi alımı ilanına yapılan başvuruların nihai değerlendirme sonuçları aşağıda bulunmaktadır.

Adı

Soyadı

ALES puanı

Yabancı dil puanı

Lisans mezuniyet not ortalaması

Sınav Notu

Ortalama

Sonuç

Yiğit

Sever

89.17

93.75

3.00

84

83.826

KABUL

Furkan

Murat

90.45

91.25

2.72

64

75.860

KABUL

Not: Adayların puanları, ilgili yönetmeliğin (bknz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm​ ) 10. maddesine istinaden
açıklanmıştır.