ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği - Araştırma Görevlisi İlanı

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği - Araştırma Görevlisi İlanı

Yeni açılan dört Araştırma Görevlisi kadrosu için başvurmak isteyenlerin (Arş.Gör.başvuru zarfı kapak formu) linkinden alacakları başvuru formunu doldurarak aşağıda istenen belgelerle birlikte 8 Şubat 2019 tarihine kadar Bölüm Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Ön değerlendirme sonuçları 14 Şubat 2019'da Bölüm web sayfasında ilan edilecektir. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar 20 Şubat 2019 tarihinde yazılı sınava katılacaklardır. Sonuçlar 26 Şubat 2019 tarihinde web sayfamızda açıklanacaktır.

Bilgisayar Mühendisliği 
Bölüm Başkanlığı

Adaylardan istenen belgeler:

 • Dilekçe
 • Özgeçmiş
 • ALES belgesi (En az ALES puanı 80)
 • İngilizce yeterlik belgesi (En az YDS puanı 80, ya da uluslararası geçerliliği olan sınavlardan alınmış eşdeğer not) (ayrıca bkz.)
 • Onaylı Diploma örneği
 • Lisans Resmi Not çizelgesi (transcript)
 • Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans ya da doktora programında kayıtlı olduğuna ilişkin öğrenci belgesi ya da kabul edilmiş olduğuna dair belge
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 • Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi (Askerlik Şubesinden alınacak)
 • 2 adet referans mektubu (Aşağıda elektronik haline ulaşılabilecek standart formlar kullanılabilir)

Lisansüstü programa yeni kabul edilenler kabul belgelerini ilgili birime (ODTÜ icin FBE'ye) onaylatarak başvuru için Öğrenci Belgesi yerine verebilirler.