Genel Bilgi

Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliği lisans derecesi veren lisans programı endüstri ve yüksek öğretimde lisans düzeyinde bilgisayar mühendisi ihtiyacının karşılanmasını hedeflemektedir. Bu programda; bilgisayar bilimi, programlama dilleri, bilişim sistemleri, bilgisayar mimarisi, tasarım ve algoritma analizi, yazılım mühendisliği teorisi gibi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği ana alanları üzerinde durulmaktadır.

2001 yılında Bilgisayar Mühendisliği lisans programı EC'2000 (Mühendislik Kriterleri 2000)'e göre ABET (Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) tarafından değerlendirilmiş ve ABD'deki benzer adlı akredite programlarına eşdeğer olduğu yönünde karar alınmıştır.

Bu program mezunlarının aşağıdaki belli başlı mühendislik konularında bilgi sahibi olmalarını sağlar:

 • Olasılık ve istatistik,
 • Matematik,
 • Temel bilimler,
 • Karmaşık elektrikli ve elektronik cihazların tasarımı ve analizi için gerekli mühendislik ve mühendislik bilimleri,
 • Yazılım, ve yazılım içeren donanım bileşenleri
 • Teorik bilgisayar bilimleri.

Bu aşağıdaki stratejiler ile edilir:

 • Bir tane zorunlu ders ve bir tane olasılık ve istatistik üzerine seçmeli ders verilir. Aynı zamanda, bölümün derslerine destekleyici nitelikte olmaları nedeniyle, öğrencilerin Matematik ve İstatistik bölümlerinden de ders almaları teşvik edilir.
 • Birinci sınıfta türev ve integral hesabı konularında üç ders verilir.
 • Birinci sınıfta iki tane fizik üzerine ve bir tane kimya üzerine olmak üzere üç temel bilim dersi verilir. İkinci sınıfta bir çok öğrenci seçmeli olarak temel biyoloji dersi almaktadır.
 • Müfredatımız, öğrencilerimizin karmaşık elektronik cihazların tasarımında yetkin olabilmesi amacıyla şu dersleri içerir: Elektrik devreleri (EE281), Dijital Elektronik (EE282), Mantıksal Tasarım (CENG232), Bilgisayar Mimarisi (CENG331) ve Gömülü Sistem Tasarımı (CENG336). Öğrencilerin aynı zamanda elektronik elektronik konularında seçmeli dersler alarak bu konularda da bilgilerini arttırmaları teşvik edilir.
 • Derleyiciler (CEng444), gömülü sistemler (CEng336), veri haberleşmesi ve bilgisayar ağları (CEng435), sistem programlamaları ve işletim sistemleri (CEng334), Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları (Ceng351), and veritabanları (CEng352) konularında derslerin öğretilmesiyle, öğrencilerimiz hem donanım hem de yazılım içeren sistemlerin analizi ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Programlama dilleri (Ceng242), Yazılım Mühendisliği (Ceng 350) ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Ceng 451) dersleri yazılım sistemleri üzerinde yoğunlaşmakadır.
 • İkinci sınıfta alınması zorunlu olan ayrık matematik (CEng223) ve formal diller (Ceng280) dersleri teorik bilgisayar bilimine temel sağlar. Bölüm içi derslerden Mantık (Ceng424) ve Matematik Bölümü tarafından verilen ileri ayrık matematik dersleri (Çizge teorisi ve Sayı Teorisi) de seçmeli ders olarak kabul edilmektedir.
 • Üniversitenin ve bölümün gereksinimlerini yerine getiren öğrencilere, Bilgisayar Mühendisi ünvanı verilmektedir.

Programın Eğitimsel Amaçları

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği lisans programı mezunlarının aşağıdaki yeterliliğe ve niteliğe sahip olmaları hedeflenmektedir:

 1. Temel kavramların tamamını kapsayacak şekilde ve güncel konuların tamamı üzerinde derinlemesine bilgi
 2. Matematik, doğa bilimleri ve mühendislik bilimlerinin temellerine yönelik bir anlayış
 3. Bilgisayar tabanlı sistemleri tasarlama, inşa etme ve işletme yeteneği
 4. Problemleri bilişsel bir bakış açısıyla analiz etme, algoritmik çözümler önerme, bu çözümleri doğru ve verimli bir şekilde uygulama bilgi ve becerisi
 5. Bilim, teknoloji ve toplum bağlamında bilişim mesleğinin potansiyellerinin ve sorumluluklarının farkındalık
 6. Endüstriyel ve akademik ortamlarda daha fazla mesleki gelişim için güçlü bir altyapı

Program Çıktıları

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Lisans öğrencilerinin aşağıdaki çıktılara ulaşmış olarak mezun olması amaçlanır:

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 2. Verileri analiz etme ve yorumlama becerisinin yanı sıra, deney tasarlama ve deney yapma becerisi
 3. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar dahilinde istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde sistem, bileşen ya da süreç tasarımlama becerisi
 4. Displinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi
 5. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
 7. Etkin iletişim becerisi
 8. Ekonomik, çevre, küresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik çözümlerinin etkilerini anlamaya yönelik eğitim alytapısı
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini takdir etme ve yaşam boyu öğrenimi uygulama becerisi
 10. Güncel konularda bilgi
 11. Teknik, beceri ve modern mühendislik araçlarını mühendislik uygulamaları için uygun şekilde kullanabilme becerisi
 12. Farklı karmaşıklık düzeyindeki yazılım sistemlerinin oluşturulmasında, tasarım ve geliştirme ilkelerini uygulama becerisi

Yandal ve Çift Anadal Programları

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri için yandal ve çift anadal programları sunmaktadır.