Öğretim Programı

Lisans Müfredatı

İLK YIL

İlk Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı ODTU Kredisi Ders (s/h) Lab (s/h) ECTS
PHYS105 GENERAL PHYSICS I 4 3 2 6.5
BIOL109 INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY 3 3 0 5.0
MATH119 CALCULUS WITH ANALYTIC GEOMETRY 5 4 2 7.5
CENG100 COMPUTER ENGINEERING ORIENTATION 0 2 0 1.0
CENG111 INTRODUCTION TO COMPUTER ENG. CONCEPTS 4 3 2 4.0
ENG101 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES I 4 4 1 6.0
OHS101 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY-I 0 0 0 2.0
IS100 INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 0 0 2 1.0

İkinci Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı ODTU Kredisi Ders (s/h) Lab (s/h) ECTS
PHYS106 GENERAL PHYSICS II 4 3 2 6.5
MATH120 CALCULUS OF FUNCTIONS OF SEVERAL VARIABLES 5 4 2 7.5
BA100 CAREER PLANNING 0 1 0 2.0
MATH260 BASIC LINEAR ALGEBRA 3 3 0 5.0
CENG140 C PROGRAMMING 4 3 2 4.0
ENG102 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES II 4 4 1 6.0

İKİNCİ YIL

Üçüncü Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı ODTU Kredisi Ders (s/h) Lab (s/h) ECTS
MATH219 INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL EQUATIONS 4 4 0 7.0
EE281 ELECTRICAL CIRCUITS 4 3 2 6.0
CENG213 DATA STRUCTURES 4 3 2 6.0
CENG223 DISCRETE COMPUTATIONAL STRUCTURES 3 3 0 6.0
ENG211 ACADEMIC ORAL PRESENTATION SKILLS 3 3 1 4.0
Alttaki setten herhangi biri ..
HIST2201 0 2 0 2.0
HIST2205 HISTORY OF THE TURKISH REVOLUTION I 0 2 0 2.0

Dördüncü Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı ODTU Kredisi Ders (s/h) Lab (s/h) ECTS
CENG222 STATISTICAL METHODS OF COMPUTER ENGINEERING 3 3 0 5.0
CENG232 LOGIC DESIGN 4 3 2 7.0
CENG242 PROGRAMMING LANGUAGE CONCEPTS 4 3 2 7.0
CENG280 FORMAL LANGU.AND ABSTRACT MACHINES 3 3 0 6.0
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ
Alttaki setten herhangi biri ..
HIST2202 0 2 0 2.0
HIST2206 HISTORY OF THE TURKISH REVOLUTION II 0 2 0 2.0

ÜÇÜNCÜ YIL

Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı ODTU Kredisi Ders (s/h) Lab (s/h) ECTS
CENG300 SUMMER PRACTICE I 0 0 0 2.0
CENG315 ALGORITHMS 3 3 0 6.0
CENG331 COMPUTER ORGANIZATION 3 3 0 6.0
CENG351 DATA MANAGEMENT AND FILE STRUCTURES 3 3 0 6.0
OHS301 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY-II 0 0 0 2.0
Alttaki setten herhangi biri ..
TURK105 TURKISH I 0 4 0 2.0
TURK201 ELEMENTARY TURKISH 0 2 0 2.0
TURK303 TURKISH I 0 2 0 2.0
            KISITLI SEÇMELİ
            TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ

Altıncı Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı ODTU Kredisi Ders (s/h) Lab (s/h) ECTS
CENG334 INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS 3 3 0 5.5
CENG336 INTRO.TO EMBEDDED SYSTEMS DEVELOPMENT 3 2 2 5.5
CENG350 SOFTWARE ENGINEERING 3 3 0 5.5
CENG384 SIGNALS AND SYSTEMS FOR COMPUTER ENGINEERS 3 3 0 5.0
Alttaki setten herhangi biri ..
TURK106 TURKISH II 0 4 0 2.0
TURK202 INTERMEDIATE TURKISH 0 2 0 2.0
TURK304 TURKISH II 0 2 0 2.0
            TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ

DÖRDÜNCÜ YIL

Yedinci Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı ODTU Kredisi Ders (s/h) Lab (s/h) ECTS
CENG400 SUMMER PRACTICE II 0 0 0 2.0
CENG435 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING 3 3 0 6.0
CENG477 INTRODUCTION TO COMPUTER GRAPHICS 3 3 0 6.0
CENG491 COMPUTER ENGINEERING DESIGN I 4 2 4 8.0
            TEKNİK SEÇMELİ
            TEKNİK SEÇMELİ

Sekizinci Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı ODTU Kredisi Ders (s/h) Lab (h/w) ECTS
CENG492 COMPUTER ENGINEERING DESIGN II 4 2 4 8.0
            SERBEST SEÇMELİ
            TEKNİK SEÇMELİ
            TEKNİK SEÇMELİ
            TEKNİK SEÇMELİ

s/h = hafta başına saat

Kısıtlı Seçmeli dersler: AEE 231, AEE 244, AEE 261, CENG 382, CHE 204, CHE 222, EE 381, ES 221, ES 223, IE 407, ME 203, ME 205, ME 305, ME 351, METE 230, CE 221, CE 371, CE 374         


Çift anadal programı

Çift anadal programları, bilimin ve endüstrinin çeşitli alanlarındaki sorunlarla baş edebilecek disiplinler arası uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Genel koşulları yerine getiren yüksek performanslı öğrenciler seçilecek, Bilgisayar Mühendisliği alanında kapsamlı bir program (lisans programına uygun) sağlanacak ve lisans derecesi ile mezun olacaklardır. İzlenecek müfredat bölüm tarafından öğrenci bazında belirlenecektir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrencileri İçin Bilgisayar Mühendisliği Çift Anadal Programı

Program lisans müfredatında yer alan tüm derslerden oluşmaktadır. Diğer bölümlerden alınan derslerin denkliği Bölüm tarafından belirlenir.

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı ODTU Kredisi Ders (s/h) Lab (s/h) ECTS
PHYS105 GENERAL PHYSICS I 4 3 2 6.5
PHYS106 GENERAL PHYSICS II 4 3 2 6.5
MATH119 CALCULUS WITH ANALYTIC GEOMETRY 5 4 2 7.5
MATH120 CALCULUS OF FUNCTIONS OF SEVERAL VARIABLES 5 4 2 7.5
MATH219 INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL EQUATIONS 4 4 0 7.0
MATH260 BASIC LINEAR ALGEBRA 3 3 0 5.0
BIOL109 INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY 3 3 0 5.0
BA100 CAREER PLANNING 0 1 0 2.0
EE281 ELECTRICAL CIRCUITS 4 3 2 6.0
EE282 INTRODUCTION TO DIGITAL ELECTRONICS 3 3 0 5.0
CENG100 COMPUTER ENGINEERING ORIENTATION 0 2 0 1.0
CENG111 INTRODUCTION TO COMPUTER ENG. CONCEPTS 4 3 2 4.0
CENG140 C PROGRAMMING 4 3 2 4.0
CENG213 DATA STRUCTURES 4 3 2 6.0
CENG222 STATISTICAL METHODS FOR COMPUTER ENGINEERING 3 3 0 5.0
CENG223 DISCRETE COMPUTATIONAL STRUCTURES 3 3 0 6.0
CENG232 LOGIC DESIGN 4 3 2 7.0
CENG242 PROGRAMMING LANGUAGE CONCEPTS 4 3 2 7.0
CENG280 FORMAL LANGU.AND ABSTRACT MACHINES 3 3 0 6.0
CENG300 SUMMER PRACTICE I 0 0 0 8.0
CENG315 ALGORITHMS 3 3 0 6.0
CENG331 COMPUTER ORGANIZATION 3 3 0 6.0
CENG334 INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS 3 3 0 5.5
CENG336 INTRO.TO EMBEDDED SYSTEMS DEVELOPMENT 3 2 2 5.5
CENG350 SOFTWARE ENGINEERING 3 3 0 5.5
CENG351 DATA MANAGEMENT AND FILE STRUCTURES 3 3 0 6.0
CENG384 SIGNALS AND SYSTEMS FOR COMPUTER ENGINEERS 3 3 0 5.0
CENG400 SUMMER PRACTICE II 0 0 0 8.0
CENG435 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING 3 3 0 6.0
CENG477 INTRODUCTION TO COMPUTER GRAPHICS 3 3 0 6.0
CENG491 COMPUTER ENGINEERING DESIGN I 4 2 4 8.0
CENG492 COMPUTER ENGINEERING DESIGN II 4 2 4 8.0
ENG101 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES I 4 4 1 6.0
ENG102 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES II 4 4 1 6.0
ENG211 ACADEMIC ORAL PRESENTATION SKILLS 3 3 1 4.0
OHS101 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY-I 0 0 0 2.0
OHS301 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY - II 0 0 0 2.0
IS100 INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 0 0 2 1.0
Alttaki setten herhangi biri ..
HIST2201 0 2 0 2.0
HIST2202 0 2 0 2.0
HIST2205 HISTORY OF THE TURKISH REVOLUTION I 0 2 0 2.0
HIST2206 HISTORY OF THE TURKISH REVOLUTION II 0 2 0 2.0
TURK105 TURKISH I 0 4 0 2.0
TURK106 TURKISH II 0 4 0 2.0
TURK201 ELEMENTARY TURKISH 0 2 0 2.0
TURK202 INTERMEDIATE TURKISH 0 2 0 2.0
TURK303 TURKISH I 0 2 0 2.0
TURK304 TURKISH II 0 2 0 2.0

9 seçmeli ders Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından onaylanmıştır.


Yan dal programları

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yan Dal Programı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik alanında multidisipliner bir yandal programının koordinatörlerinden biridir. Bu yan dal programı aynı zamanda CENG ana dallarına da açıktır. Program hakkında daha fazla bilgi için lütfen bakınız: http://cse.metu.edu.tr/ .

Bilişim Sistemleri Yan Dal Programı

Bilişim Sistemleri yandal programı, özellikle bilişimde hemen hemen tüm uzmanlık alanlarında bilgi birikimi gerektiren “bilgiye dayalı toplum”un eğitim gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. Program, veri tabanları, yazılım mühendisliği, bilgi sistemleri ve bilgisayar mühendisliğinin diğer bazı temel konularını içerecek olup, ana alanı bilgisayar mühendisliği dışında olan tüm öğrencilere açıktır. Başvuru için programlama alanında en az bir ders önerilir.

Zorunlu dersler:

 • CENG 240 Programming with Python for Engineers
 • CENG 301 Algorithms and Data Structures
  Veya
  CENG 310 Algorithms and Data Structures with Python
 • CENG 350 Software Engineering
 • CENG 351 Data Management and File Structures

Seçmeli dersler:

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün sunduğu derslerden seçilen 3 ders.

Toplam minimum kredi: 21

Notlar:

 1. Ders kontenjanları dersleri veren bölüm tarafından sınırlandırılabilir.
 2. Seçmeli olarak alınan dersin içeriği ile yandalda alınan diğer dersler ve anadal programında alınan dersler arasındaki örtüşme %20'den az olmalıdır.
 3. ODTÜ Yan Dal Yönergesi uyarınca, yan dal programındaki öğrencilerin toplam 12 krediden az olmamak üzere en az 4 ders almaları gerekmektedir. Bu derslerin öğrencinin anadal programında aldığı derslerle aynı veya eşdeğer olmaması gerekir.
 4. ODTÜ yan dal yönergesi gereği yan dal programındaki öğrencilerin, o programdaki derslerin ön koşullarını sağlaması gerekmektedir.
 5. Öğrenciler ayrıca Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından açılan lisansüstü düzeydeki derslere yan dal danışmanının onayı ve öğretim elemanının onayı ile seçmeli olarak kayıt yaptırabilirler.