Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği alanında tezsiz Yüksek Lisans programı sunmaktadır. Bu program yazılım mühendisi olarak çalışan ya da çalışmayı amaçlayan, tez çalışması yapmayıp eğitim ve mesleki hedeflerinde ilerlemek isteyen porfesyoneller için tasarlanmıştır. Bu programdaki lisansüstü öğrencilerinin genişletilmiş ders gereksinimlerini yerine getirerek Yazılım Mühendisliği alanında yeterli kapsamda bilgiye sahip olduklarını göstermeleri gerekir.
Katkı payı kredi başına olup her akademik yılın başında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmektedir.
Eğitim dili İngilizce'dir.

Programın Hedefleri

Teknolojinin gelişmesiyle bilgisayar bilimi ve ilgili alanlarda ve özellikle yazılım mühendisliğinde uzmanlara olan gereksinim tüm dünyada artmıştır. Türkiye'de de yazılım mühendisliği konusunda önemli bir uzmanlık eksikliği mevcuttur. Teknolojinin gelişmesi hedefleri büyütmüş ve yazılım geliştirme endüstrisinde iyi eğitimli uzmanlara olan gereksinim artmıştır. Ayrıca bu teknolojiyi anlamak ve geliştirmek için kritik bir uzman sayısına ulaşmak her ülke için stratejik bir önceliktir. Bu gözlemler doğrultusunda, bu programın bir hedefi yazılım mühendisleri olarak diğer disiplinlerden de öğrenci yetiştirmektir.

Programın Amaçları

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği tezsiz Yüksek Lisans programı, yazılım mühendislerine olan gereksinimi öğrencileri aşağıdaki özelliklere sahip olacak şekilde yetiştirerek karşılamayı amaçlamaktadır:

  • Programlama ve veritabanı yönetim sistemleri gibi alanlarda sağlam bir altyapıya sahip.
  • Bir problemi anlayıp farklı çözümler üretebilen; analiz ve tasarım yapıp yazılım geliştirebilen.
  • Terminoloji, araçlar ve yöntemleri bilen ve uygun olanları eldeki probleme uygulayabilen.

Ayrıca, bu program öğrencilerin planlama, yönetim, tahmin ve edinim gibi uygulama geliştirme için gerekli süreçlerde bilgi edinmesi için tasarlanmıştır.

Daha Fazla Bilgi