Öğretim Programı

Lisans Programı ile ilgili Genel Bilgiler

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bilgisayar ve insan, bilgisayar ve toplum, bilgisayar ve sanayi, bilgisayar ve hizmet bağlamında hesaplama sistemlerinin eleştirel analizi, tasarımı, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için bulunduğumuz bilgi çağında hesaplama ile ilgili teori, ilke, uygulama ve beceri üretmeyi ve yaymayı hedeflemektedir. Sanayinin, firmaların ve yüksek eğitim kurumlarının lisans derecesine sahip bilgisayar mühendisi ihtiyacını kısmen gidermeyi hedeflemekte olan program, programlama dilleri, bilgisayar mimarisi, algoritmalar, işletim sistemleri ve diğer ana ve yardımcı alanlar gibi Bilgisayar Mühendisliği alanlarının tümüne ağırlık vermektedir.

Lisans Müfredatı


BİRİNCİ SENE

Birinci Dönem
Dersin Kodu Dersin İsmi ODTÜ Kredisi Ders Saati (h/w) Lab (h/w) ECTS
PHYS105 GENERAL PHYSICS I 4 3 2 6.5
BIOL109 INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY 3 3 0 5.0
MATH119 CALCULUS WITH ANALYTIC GEOMETRY 5 4 2 7.5
CENG100 COMPUTER ENGINEERING ORIENTATION 0 2 0 1.0
CENG111 INTRODUCTION TO COMPUTER ENG. CONCEPTS 4 3 2 4.0
ENG101 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES I 4 4 1 6.0
OHS101 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY-I 0 0 0 2.0
IS100 INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 0 0 2 1.0

İkinci Dönem

Dersin Kodu Dersin İsmi ODTÜ Kredisi Ders Saati (h/w) Lab (h/w) ECTS
PHYS106 GENERAL PHYSICS II 4 3 2 6.5
MATH120 CALCULUS FOR FUNCTIONS OF SEVERAL VARIABLES 5 4 2 7.5
MATH260 BASIC LINEAR ALGEBRA 3 3 0 5.0
BA100 CAREER PLANNING 0 1 0 2.0
CENG140 C PROGRAMMING 4 3 2 4.0
ENG102 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES II 4 4 1 6.0

İKİNCİ SENE

Üçüncü Dönem
Dersin Kodu Dersin İsmi ODTÜ Kredisi Ders Saati (h/w) Lab (h/w) ECTS
MATH219 INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL EQUATIONS 4 4 0 7.0
EE281 ELECTRICAL CIRCUITS 3 2 2 5.0
CENG213 DATA STRUCTURES 4 3 2 6.0
CENG223 DISCRETE COMPUTATIONAL STRUCTURES 3 3 0 6.0
ENG211 ACADEMIC ORAL PRESENTATION SKILLS 3 3 1 4.0
Aşağıdaki kümede yer alan derslerden herhangi biri ..
HIST2201 0 2 0 2.0
HIST2205 HISTORY OF THE TURKISH REVOLUTION I 0 2 0 2.0

Dördüncü Dönem

Dersin Kodu Dersin İsmi ODTÜ Kredisi Ders Saati (h/w) Lab (h/w) ECTS
CENG222 STATISTICAL METHODS FOR COMPUTER ENGINEERING 3 3 0 5.0
CENG232 LOGIC DESIGN 4 3 2 7.0
CENG242 PROGRAMMING LANGUAGE CONCEPTS 4 3 2 7.0
CENG280 FORMAL LANGU.AND ABSTRACT MACHINES 3 3 0 6.0
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ
Aşağıdaki kümede yer alan derslerden herhangi biri ..
HIST2202 0 2 0 2.0
HIST2206 HISTORY OF THE TURKISH REVOLUTION II 0 2 0 2.0

ÜÇÜNCÜ SENE

Beşinci Dönem
Dersin Kodu Dersin İsmi ODTÜ Kredisi Ders Saati (h/w) Lab (h/w) ECTS
CENG300 SUMMER PRACTICE I 0 0 0 2.0
CENG315 ALGORITHMS 3 3 0 6.0
CENG331 COMPUTER ORGANIZATION 3 3 0 6.0
CENG351 DATA MANAGEMENT AND FILE STRUCTURES 3 3 0 6.0
OHS301 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY-II 0 0 0 2.0
Aşağıdaki kümede yer alan derslerden herhangi biri ..
TURK105 TURKISH I 0 4 0 2.0
TURK201 ELEMENTARY TURKISH 0 2 0 2.0
TURK303 TURKISH I 0 2 0 2.0
            SINIRLI SEÇMELİ
            TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ

Altıncı Dönem

Dersin Kodu Dersin İsmi ODTÜ Kredisi Ders Saati (h/w) Lab (h/w) ECTS
CENG334 INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS 3 3 0 5.5
CENG336 INTRO.TO EMBEDDED SYSTEMS DEVELOPMENT 3 2 2 5.5
CENG350 SOFTWARE ENGINEERING 3 3 0 5.5
CENG384 SIGNALS AND SYSTEMS FOR COMPUTER ENGINEERS 3 3 0 5.5
Aşağıdaki kümede yer alan derslerden herhangi biri ..
TURK106 TURKISH II 0 4 0 2.0
TURK202 INTERMEDIATE TURKISH 0 2 0 2.0
TURK304 TURKISH II 0 2 0 2.0
            TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ

DÖRDÜNCÜ SENE

Yedinci Dönem
Dersin Kodu Dersin İsmi ODTÜ Kredisi Ders Saati (h/w) Lab (h/w) ECTS
CENG400 SUMMER PRACTICE II 0 0 0 2.0
CENG435 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING 3 3 0 6.0
CENG477 INTRODUCTION TO COMPUTER GRAPHICS 3 3 0 6.0
CENG491 COMPUTER ENGINEERING DESIGN I 4 2 4 8.0
            TEKNİK SEÇMELİ
            TEKNİK SEÇMELİ

Dördüncü Dönem

Course Code Course Name METU Credit Contact (h/w) Lab (h/w) ECTS
CENG492 COMPUTER ENGINEERING DESIGN II 4 2 4 8.0
            SERBEST SEÇMELİ
            TEKNİK SEÇMELİ
            TEKNİK SEÇMELİ
            TEKNİK SEÇMELİ

h/w = hafta başına düşen saat sayısı

Sınırlı Seçmeli dersler: AEE 231, AEE 244, AEE 261, CENG 382, CHE 204, CHE 222, EE 381, ES 221, ES 223, IE 407, ME 203, ME 205, ME 305, ME 351, METE 230, CE 221, CE 371, CE 374


Çift anadal programı

Çift anadal programı bilim ve sanayinin çeşitli alanlarında karşılaşılan problemlerle başa edebilecek bilimler-arası branşlarda uzmanlaşmış mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Genel şartları taşıyan yüksek performanslı öğrenciler seçilir, (lisans programıyla uyumlu) kapsamlı Bilgisayar Mühendisliği programına tabi tutulur ve lisans derecesiyle mezun olurlar. Takip edilecek müfredat bölüm tarafından öğrenci bazında belirlenir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğrencileri için Bilgisayar Mühendisliğinde Çift Anadal Programı

Program lisans müfredatında yer alan tüm dersleri içermektedir. Diğer bölümlerden alınan derslerin denkliği Bölüm tarafından belirlenmektedir.

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı ODTÜ Kredisi Ders Saati (h/w) Lab (h/w) ECTS
PHYS105 GENERAL PHYSICS I 4 3 2 6.5
PHYS106 GENERAL PHYSICS II 4 3 2 6.5
MATH119 CALCULUS WITH ANALYTIC GEOMETRY 5 4 2 7.5
MATH120 CALCULUS OF FUNCTIONS OF SEVERAL VARIABLES 5 4 2 7.5
MATH219 INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL EQUATIONS 4 4 0 7.0
MATH260 BASIC LINEAR ALGEBRA 3 3 0 5.0
BIOL109 INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY 3 3 0 5.0
BA100 CAREER PLANNING 0 1 0 2.0
EE281 ELECTRICAL CIRCUITS 4 3 2 6.0
EE282 INTRODUCTION TO DIGITAL ELECTRONICS 3 3 0 5.0
CENG100 COMPUTER ENGINEERING ORIENTATION 0 2 0 1.0
CENG111 INTRODUCTION TO COMPUTER ENG. CONCEPTS 4 3 2 4.0
CENG140 C PROGRAMMING 4 3 2 4.0
CENG213 DATA STRUCTURES 4 3 2 6.0
CENG222 STATISTICAL METHODS FOR COMPUTER ENGINEERING 3 3 0 5.0
CENG223 DISCRETE COMPUTATIONAL STRUCTURES 3 3 0 6.0
CENG232 LOGIC DESIGN 4 3 2 7.0
CENG242 PROGRAMMING LANGUAGE CONCEPTS 4 3 2 7.0
CENG280 FORMAL LANGU.AND ABSTRACT MACHINES 3 3 0 6.0
CENG300 SUMMER PRACTICE I 0 0 0 8.0
CENG315 ALGORITHMS 3 3 0 6.0
CENG331 COMPUTER ORGANIZATION 3 3 0 6.0
CENG334 INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS 3 3 0 5.5
CENG336 INTRO.TO EMBEDDED SYSTEMS DEVELOPMENT 3 2 2 5.5
CENG350 SOFTWARE ENGINEERING 3 3 0 5.5
CENG351 DATA MANAGEMENT AND FILE STRUCTURES 3 3 0 6.0
CENG384 SIGNALS AND SYSTEMS FOR COMPUTER ENGINEERS 3 3 0 5.0
CENG400 SUMMER PRACTICE II 0 0 0 8.0
CENG435 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING 3 3 0 6.0
CENG477 INTRODUCTION TO COMPUTER GRAPHICS 3 3 0 6.0
CENG491 COMPUTER ENGINEERING DESIGN I 4 2 4 8.0
CENG492 COMPUTER ENGINEERING DESIGN II 4 2 4 8.0
ENG101 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES I 4 4 1 6.0
ENG102 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES II 4 4 1 6.0
ENG211 ACADEMIC ORAL PRESENTATION SKILLS 3 3 1 4.0
OHS101 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY-I 0 0 0 2.0
OHS301 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY - II 0 0 0 2.0
IS100 INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 0 0 2 1.0
Aşağıdaki kümede yer alan derslerden herhangi biri ..
HIST2201 0 2 0 2.0
HIST2202 0 2 0 2.0
HIST2205 HISTORY OF THE TURKISH REVOLUTION I 0 2 0 2.0
HIST2206 HISTORY OF THE TURKISH REVOLUTION II 0 2 0 2.0
TURK105 TURKISH I 0 4 0 2.0
TURK106 TURKISH II 0 4 0 2.0
TURK201 ELEMENTARY TURKISH 0 2 0 2.0
TURK202 INTERMEDIATE TURKISH 0 2 0 2.0
TURK303 TURKISH I 0 2 0 2.0
TURK304 TURKISH II 0 2 0 2.0

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından onaylanmış 9 seçmeli ders.


Yan dal programları

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yan Dal Programı

Bilgisayar mühendisliği bölümü çok disiplinli hesaplamalı bilim ve mühendislik yan dal programının koordinatörlerinden birisidir. Bu yan dal programı CENG öğrencilerine de açıktır. Program hakkında daha fazla bilgi için: http://cse.metu.edu.tr/ .

Bilişim Sistemleri Yandal Programı

Bilişim Sistemleri yandal programı öncelikli olarak neredeyse bütün uzmanlık alanlarında bilişim becerisi gerektiren `bilgi toplumu`nun eğitim gereksinimlerini karşılamayı hedeflemektedir. Program veritabanları, yazılım mühendisliği, bilişim sistemlerinde yer alan konular ile bazı temel bilgisayar mühendisliği konularından oluşmakta olup anadalı bilgisayar mühendisliği dışında olan tüm öğrencilere açıktır. Programlama ilgili en az bir ders almış olmak başvuru için tavsiye edilmektedir.

Zorunlu dersler:

  • CENG 240 Programming with Python for Engineers
  • CENG 301 Algorithms and Data Structures
    Veya
    CENG 310 Algorithms and Data Structures with Python
  • CENG 350 Software Engineering
  • CENG 351 Data Management and File Structures

Seçmeli dersler:

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından verilen CENG kodlu 3 ders.

Toplam asgari kredi sayısı: 21

Program hakkında ek bilgi ve notlar için Minor In Information Systems sayfasına bakınız.ODTU Akademik Katalog: Üniversite tarafından güncellenen program bilgilerini (İngilizce) içermektedir.