Ceng599

CENG/SE 599 Term Project (description in Turkish)

Tezsiz Yüksek Lisans programlarımıza ilişkin bitirme projesi fikirlerinin paylaşılmasına yönelik olarak bir Web arayüzü hazırlanmıştır. Bu arayüzü kullanarak, Hocalarımız, Öğrencilerimiz ve Ar-Ge çalışmalarına önem veren Firmalar, yeni proje önerilerini ve mevcut önerilere ilişkin katılım isteklerini bildirebileceklerdir.

Bu arayüze (Bölüm kullanıcı hesabı ve şifresi ile) http://cow.ceng.metu.edu.tr → “more…” → “2nd Prog Projects” bağlantısı ile ulaşılabilmektedir. Konuya ilgi gösteren Firmaların ise (aşağıda bulunan e-posta adresi aracılığı ile) bizlere başvurarak, kullanıcı hesabı ve şifresi edinmeleri gerekecektir. Proje önerilerinin sisteme girilmesi için belirli bir zaman bulunmamakla birlikte, dönem başlarından sonraya bırakılmaması zamanlama açısından daha doğru olacaktır. Bildirilmiş olan bir öneriden veya katılım isteğinden vazgeçmek de, tabi olarak, mümkündür.

Bu arayüz yalnızca fikir ve katılım isteklerinin paylaşılmasına yönelik olup; bir projenin başlatılmasına yönelik işlemler öneriyi yapmış veya öncelikle katılım isteğinde bulunmuş olan Öğrencimiz tarafından, ilgili taraflarla görüşerek; sonrasında da, en geç Kayıt Ekleme-Silme (Add-Drop) dönemi başında, Bitirme Projesi dersini (“599 Term Project”) ilgili Hocanın grubuyla kodlayarak; ayrıca ilgili Hocaya ait olarak, Kayıt Ekleme-Silme dönemi icinde duyurulacak şekilde, “89x Special Studies” dersini alarak tamamlanabilecektir.

Bir projenin, Bitirme Projesi olarak başlatılabilmesi için, proje önerisine ilişkin Hoca ve Öğrenci taraflarının kabulü gerekli ve yeterlidir; ancak Ar-Ge çalışmalarına önem veren ilgili Firmaların katılımı ile projelerin çok daha renkli ve gerçek gereksinime yönelik olarak hazırlanabileceği değerlendirilmektedir.

Soru ve istekleriniz için: 2prog@ceng.metu.edu.tr