Bilgi

Bölüm Hakkında

Tarihçesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki diğer akademik bölümlere bilgisayar bilimi alanında ders vermek için 1967 yılında bir servis bölümü olarak kurulmuştur. Bölüm, 1977 yılında Mühendislik Fakültesi'ne bağlanarak “Bilgisayar Mühendisliği Bölümü” adını almıştır ve kendi lisans programlarını sağlamakla yetkilendirilmiştir.

Misyon ve Vizyonu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün amacı, bilgisayar ve insan, bilgisayar ve toplum, bilgisayar ve endüstri ile servisler bağlamında, bilgisayar tabanlı sistemlerin eleştirel analizinin yapılması, tasarlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine dair teori, ilkeler, uygulama ve teknik bilgilerin öğretilmesi, üretilmesi ve yayılmasıdır.

Akreditasyon

Bilgisayar Mühendisliği lisans programı ABET'in Mühendislik Akreditasyon Komisyonu tarafından akredite edilmiştir, https://www.abet.org.

Logo

Bölümümüz logosu Adem Yaşar Mülayim tarafından tasarlanmıştır.

İmkanlar

Bilgisayar Laboratuvarları

Derslerin çoğu öğrencilerin projelerini ve ödevlerini modern işletim sistemlerinde (Unix/Linux/Solaris/Windows) uygulamalarını gerektirir. Dersler kapsamındaki pratik çalışmalar ile öğrencilerin proje ve ödevlerini gerçekleştirebildiği 3 ayrı laboratuvar bulunmaktadır. Tüm bilgisayarlar, ODTÜ yerleşke omurgasına fiber bağlantısı olan Gigabit Ethernet ile birbirine bağlıdır. Bu laboratuvarlarda Linux (Ubuntu) ve Windows XP işletim sistemleri çalışan Intel tabanlı iş istasyonları bulunmaktadır. Laboratuvarlar yüksek performanslı sunucular ile donatılmıştır.

Yazılım laboratuvarları dışında EE 281 Elektrik Devreleri, CENG 232 Mantıksal Tasarım, CENG 336 Gömülü Sistem Geliştirmeye Giriş gibi derslerin uygulamalarında kullanılan bir donanım laboratuvarı da mevcuttur.

Bilişim Hizmetleri

Her öğrenciye bölümde kullanmak üzere bir bilgisayar hesabı verilir. Bu hesap, bir e-posta hizmeti ve öğrencilerin kendi web sitelerini yayınlayabilecekleri bir dosya depolama alanı ile birlikte gelir. Bunun dışında, öğrenciler ve öğretim kadrosu arasındaki iletişim ve tartışmayı teşvik etmek için çeşitli haber grupları sağlayan bir haber grubu sunucusu bulundurmaktayız.

Kablosuz Ağ

Öğrenciler bölümün kablosuz ağına erişebilmektedir. Şu anda bölümün iki binasını da kapsayan onbir kablosuz erişim noktası bulunmaktadır.

Yüksek Başarımlı Hesaplama

Bölümde araştırma ve dersler için kullanılan bir yüksek başarımlı bilgisayar kümesi vardır. Sistemde toplamda 368 işlemci çekirdeği, 736 GB ana bellek ve 6 TB paylaşımlı depolama alanına sahip 46 düğüm vardır. Sistem hakkında daha fazla bilgi web sitesinde bulunmaktadır.

Büyük Veri Sunucuları

Bölümde araştırma ve ders çalışmaları için kullanılan bir BigData sunucusu bulunmaktadır. Sistemde toplam 224 işlemci çekirdeği, 896 GB ana hafıza, 2*200 SSD sistem diski ve 336 TB paylaşımlı depolama alanına sahip 7 node bulunmaktadır. Hadoop ve Spark'ın muazzam gücünü küresel olay akışı, gerçek zamanlı veritabanı özellikleri ve kurumsal depolama ile entegre eden sektörün tek platformu olan MapR Yakınsanmış Veri Platformu, sunuculara kuruludur.