Öğretim Programı

Bilimsel Hazırlık Programı

Lisans derecesi bilgisayar mühendisliği alanından olmayan öğrencilerin bölümümüzün tezli lisansüstü programlarına kabul edilmesi durumunda aşağıdaki bilimsel hazırlık programı uygulanır.

 • CENG213 Data Structures (3-2),
 • CENG223 Discrete Computational Structures (3-0) veya CENG280 Formal Languages and Abstract Machines (3-0),
 • CENG242 Programming Language Concepts (3-2) veya CENG315 Algorithms (3-0),
 • CENG331 Computer Organization (3-0) veya CENG334 Introduction to Operating Systems (3-0). 

Bir öğrencinin seçenekler arasından hangi dersleri alacağı, Lisansüstü Eğitim Komitesi tarafından belirlenir ve öğrenciye bildirilir.

Bilimsel hazırlık programı ile ilgili kurallar ODTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği tarafından düzenlenmektedir.

Lisansüstü Öğretim Programı

Bilgisayar Mühendisliğinde Tezli Yüksek Lisans

 • Ceng 500 Yüksek Lisans Tezi (NC-Kredisiz)
 • Ceng 591 Lisansüstü Semineri (NC-Kredisiz)
 • Ceng 590
 • Teori alanından 1 ders
 • Sistem alanından 1 ders
 • 4 seçmeli ders 1)
 • En az toplam kredi sayısı: 21
 • En az kredili ders sayısı: 7

Bilgisayar Mühendisliğinde Tezsiz Yüksek Lisans

 • Bilimsel hazırlık dersleri: CENG 791, CENG 792
 • CENG 590 Research Methods and Ethics
 • Teori alanından 1 ders (CENG 525, CENG 540, CENG 565, CENG 567, CENG 577 CENG 570, SE 547),
 • Sistem alanından 1 ders (CENG 519, CENG 530, CENG 531, CENG 532, CENG 554, CENG 536, CENG 513, CENG 553, CENG 585),
 • 7 seçmeli ders (en fazla 2 tane CENG dışı ders) 3)
 • En az toplam kredi sayısı: 30
 • En az kredili ders sayısı: 10

Yazılım Mühendisliğinde Tezsiz Yüksek Lisans

 • Bilimsel hazırlık dersleri: CENG 791, CENG 792
 • Zorunlu dersler, SE 550 Yazılım Mühendisliği (3-0)3, SE 560 Yazılım Geliştirme Ortamı (1-4)3, CENG 590 Research Methods and Ethics (3-0)3,
  ve SE 599 Dönem Projesi (NC).
 • SE Kısıtlı Seçmeli alanından 3 ders 4)
 • En fazla 4 adet serbest seçmeli ders 5)
 • En az toplam kredi sayısı: 30
 • En az kredili ders sayısı: 10

Bilgisayar Mühendisliğinde Doktora

Yüksek Lisans sonrası Doktora:

 • Ceng 600 Doktora Tezi (NC-Kredisiz)
 • Ceng 691 Seminar
 • Ceng 590 12)
 • Teori alanından 1 ders 6)
 • Sistem alanından 1 ders 7)
 • 4 seçmeli ders 8)
 • En az toplam kredi sayısı: 21
 • En az kredili ders sayısı: 7

Lisans sonrası Bütünleşik Doktora:

 • Ceng 600 Doktora Tezi (NC-Kredisiz)
 • Ceng 591 Lisansüstü Semineri (NC-Kredisiz)
 • Ceng 590
 • Teori alanından 2 ders 9)
 • Sistem alanından 2 ders 10)
 • 9 seçmeli ders 11)
 • En az toplam kredi sayısı: 42
 • En az kredili ders sayısı: 14

Doktora Savunması yapabilmek için gereken yayın zorunluluğu

Doktora Savunması yapabilmek için gereken yayın zorunluluğu hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.


1)3)8)11) Yüksek Lisansta, en fazla 2 tane kredili ders ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dışındaki bölümlerden alınabilir. Doktorada, en fazla 3 kredili ders başka bölümlerden alınabilir.
2) Uzmanlık Dersleri: Ceng 538/ MS 522, Ceng 551/ MS 529, Ceng 553, Ceng 561/ MS 527, Ceng 563, Ceng 564, Ceng 566, Ceng 568, Ceng 569, Ceng 574/ MS 517, Ceng 575, Ceng 577
4) SE Kısıtlı Seçmeli dersler: SE 541, SE 542, SE 546, SE 547, SE 548, SE 556 ve tezsiz programda verilen CENG 5xx kodlu dersler.
5) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Tezsiz Yüksek Lisans Programında ve Enformatik Enstitüsünün Yazılım Yönetimi ve Modelleme ve Simülasyon Programlarında verilen dersler de SE seçmeli dersler için kabul edilmektedir.
6)7)9)10) ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde Tezli Yüksek Lisans yaparken alınan dersler teori ve sistem alanından ders alma gerekliliğini karşılayabilir. Öğrenciler bu sayılan her bir ders yerine başka bir seçmeli ders almak zorundadırlar.
12) ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaparken alınmışsa tekrar alınamaz. Bunu yerine başka bir seçmeli ders alınması zorunludur.

Lisansüstü Dersler

TEORİ
Ceng510 Computer Aided Formal Verification (3-0)3
Ceng525 Fundamental Structures for Computation (3-0)3
Ceng540 Programming Languages (3-0)3
Ceng565 Introduction to the Theory of Computation (3-0)3
Ceng567 Design and Analysis of Algorithms (3-0)3
Ceng570 Computational Geometry (3-0)3
SİSTEM
Ceng513 Wireless Communication and Networks (3-0)3
Ceng519 Network Security (3-0)3
Ceng530 Computer Networks and Communications (3-0)3
Ceng531 Advanced Computer Architecture (3-0)3
Ceng532 Distributed Computing Systems (3-0)3
Ceng536 Advanced Unix (3-0)3
Ceng553 Database Management Systems (3-0)3
Ceng554 Concurrent and Distributed Programming (3-0)3
Ceng577 Parallel Computing (3-0)3
Ceng585 Fundamentals of Autonomous Robotics (3-0)3
Ceng596 Information Retrieval (3-0)3
SEÇMELİLER
Ceng500 Master Thesis NC
Ceng501 Deep Learning (3-0)3
Ceng502 Advanced Deep Learning (3-0)3
Ceng508 Fuzzy Logic and Database Modeling (3-0)3
Ceng514 Data Mining (3-0)3
Ceng520 Adv Topics in Internet Computing (3-0)3
Ceng529 Combinators in Syntax and Semantics (3-0)3
Ceng538 Advanced Graphics and User Interfaces (3-0)3
Ceng545 Software Quality Assurance (SQA) and Testing (3-0)3
Ceng546 Object-Oriented Programming Languages and Systems (3-0)3
Ceng550 Logic and Databases (3-0)3
Ceng551 System Development with Abstract Design (3-0)3
Ceng556 Distributed Database Management Systems (3-0)3
Ceng558 Structured Systems Development and CASE Tools (3-0)3
Ceng559 Data Security and Protection (3-0)3
Ceng561 Artificial Intelligence (3-0)3
Ceng562 Machine Learning (3-0)3
Ceng563 Computational Linguistics - I (3-0)3
Ceng564 Pattern Recognition (3-0)3
Ceng566 Image Processing (3-0)3
Ceng568 Knowledge Engineering (3-0)3
Ceng569 Neurocomputing (3-0)3
Ceng571 Numerical Analysis - I (3-0)3
Ceng572 Numerical Analysis - II (3-0)3
Ceng574 Statistical Data Analysis (3-0)3
Ceng575 Simulation Modeling And Analysis (3-0)3
Ceng576 Numerical Methods in Optimization (3-0)3
Ceng580 Multi Agent Systems (3-0)3
Ceng581 Automated Reasoning (3-0)3
Ceng582 Advanced Neural Modeling (3-0)3
Ceng583 Computer Vision (3-0)3
Ceng584 Cognitive Aspects of Natural Language Processing (3-0)3
Ceng585 Fundamentals of Autonomous Robotics (3-0)3
Ceng589 Digital Geometry Processing (3-0)3
Ceng701 Virtual Reality (3-0)3
Ceng702 Special Topics in Eng: High Speed Network (3-0)3
Ceng708 Fuzzy Database Modelling (3-0)3
Ceng710 Special Topics:Autonomous Robotic (3-0)3
Ceng712 Theoretical Linguistic (3-0)3
Ceng713 Evolutionary Computation (3-0)3
Ceng732 Computer Animation (3-0)3
Ceng734 Advanced Topics in Bioinformatics (3-0)3
Ceng740 New Approaches and App of Pattern Analysis (3-0)3
Ceng768 Real Time and Embedded Software Development (3-0)3
Ceng769 Web Based Computer Architectures (3-0)3
Ceng770 Advanced Data Mining (3-0)3
Ceng771 High Dynamic Range Imaging (3-0)3
Ceng772 Digital Forensics (3-0)3
Ceng774 Complex Adaptive Systems (3-0)3
Ceng775 Parallel Programming (3-0)3
Ceng777 Shape Analysis (3-0)3
Ceng778 Web Search Engine Design (3-0)3
Ceng779 Model-Driven Engineering of Software-Intensive Systems (3-0)3
Ceng780 Sparse Matrix Computations (3-0)3
Ceng782 Planning of Robotic Manipulation (3-0)3
Ceng784 Statistical Natural Language Processing (3-0)3
Ceng785 Algorithmic Trading and Quantitative Strategies (3-0)3
Ceng786 Robot Motion Planning and Control (3-0)3
Ceng787 Robot Locomation:Models and Algorithms (3-0)3
Ceng788 Learning and Development in Robotics (3-0)3
Ceng794 Computer Aided Formal Verification (3-0)3
Ceng795 Special Topics: Advanced Ray Tracing (3-0)3
Ceng797 Ad Hoc Networks (3-0)3
Ceng798 Special Topics in Computer Engineering: Quantum Computing (3-0)3
Ceng591 Graduate Seminar NC
Ceng600 Ph.D. Dissertation NC
Ceng8XX Special Studies (4-2) NC
Ceng9XX Advanced Studies (4-0) NC
Ceng2 500 Graduate Project NC
Ceng2 591 Graduate Seminar NC
TEORİ - TEZSİZ CENG VE SE
CENG 525 Fundamental of Computational Structures
SE ZORUNLU
CENG 590 Research Methods and Ethics (3-0)3
SE 550 Software Engineering (3-0)3
SE 560 Software Development Studio (1-4)3
SE 599 Term Project NC
SE KISITLI SEÇMELİ
SE 541 Multimedia and Web Engineering (3-0)3
SE 542 Human Computer Interaction (3-0)3
SE 546 Software Architectures (3-0)3
SE 547 Formal Specification Techniques (3-0)3
SE 548 Process Modeling (3-0)3
SE 556 Software Project Management (3-0)3
CENG 530 Computer Networks and Communications (3-0)3
CENG 546 Object-Oriented Programming Languages and Systems (3-0)3
CENG 551 System Development with Abstract Design (3-0)3
CENG 553 Database Management Systems (3-0)3
CENG 567 Design and Analysis of Algorithms (3-0)3

ODTÜ Akademik Katalog Üniversite tarafından güncellenen program bilgilerini görmek için tıklayınız.