Genel Bilgi

Programın Eğitim Amaçları

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Lisans programı, öğrencileri mezuniyetten sonraki birkaç yıl içinde aşağıdaki kariyer ve mesleki başarılara ulaşmaya hazırlar. Programın mezunları:

 1. Yazılım yoğunluklu sistemleri tasarlayabilecek, inşa edebilecek ve işletebilecektir.
 2. Sorunları hesaplamalı bir bakış açısıyla analiz edebilecek, algoritmik çözümler önerebilecek ve bunları doğru ve verimli bir şekilde uygulayabilecektir.
 3. Bilim, teknoloji, toplum ve insanlık bağlamında bilgisayar mesleğinin potansiyelleri ve sorumlulukları konusunda bilinçli davranır.
 4. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanması için endüstride ve kamuda çalışır.
 5. Yaşam boyu öğrenme ve lisansüstü çalışmalarla bilgi ve becerilerini geliştirebileceklerdir.

Öğrenci Çıktıları

Bilgisayar Mühendisliği Lisans programımız, öğrencilerimizin aşağıdaki sonuçlara ulaşmasını sağlamaya çalışmaktadır:

 1. Mühendislik, bilim ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 2. Kamu sağlığı, güvenliği ve refahının yanı sıra küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri de dikkate alarak belirlenen ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi
 3. Çeşitli kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurabilme becerisi
 4. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamlardaki etkisini dikkate alması gereken, mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve bilinçli kararlar verme becerisi
 5. Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışabilme becerisi
 6. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi
 7. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak yeni bilgileri gerektiği gibi edinme ve uygulama becerisi
 8. Değişen karmaşıklığa sahip yazılım yoğunluklu sistemlerin yapımında tasarım ve geliştirme ilkelerini uygulama becerisi