Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Amaçları

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ikinci bir program olarak, Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını sunmaktadır. Bu program, eğitimlerine devam etmek ve profesyonel hedeflerine ulaşmak isteyen fakat tez yazmak istemeyen kişiler için tasarlanmıştır. Programdaki mezun öğrenciler, derslerin gereksinimlerini yerine getirerek, Bilgisayar Mühendisliği alanında yeterli bilgiye sahip olduklarını göstermek zorundadırlar. Öğrenciler ve danışmanları, ders seçim ve dağılımlarını, sistemli ve zamanında bir gelişme gösterebilecek bir şekilde belirlemelidirler. Bu süreçte, öğrencilerin ilgileri ve uzmanlık alanı gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Programa Kabul

Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgisayar mühendisliğinin temellerinde eksiği olmayan öğrenciler içindir. Bu temel bilgiler aşağıdakileri içermektedir:

  1. Programlama dilleri
  2. Veri yapıları ve algoritmalar (CEng707 Veri Yapıları ve Algoritmalar)
  3. Bilgisayar mimarisi ve işletim sistemleri (CEng709 Bilgisayar Mimarisi ve İşletim Sistemleri)

Öğrenci başvuruları, ODTÜ kabul koşullarına ilişkin akademik kurallar ve düzenlemeler ile ders takvimine uygun olarak değerlendirilecektir. Başka yüksek lisans programlarından geçişler kabul edilmemektedir.

Program Organizasyonu

  • Bu program 10 adet kredili dersin, kredisiz lisansüstü proje dersinin ve kredisiz lisansüstü seminer dersinin tamamlanmasını gerektirir. Öğrencilere, lisansüstü gereksinimlerini tamamlayabilmeleri için en fazla 6 dönem eğitim alma hakkı verilmektedir. Mezun olabilmek için, öğrencilerin kredili derslerden 4.00 üzerinden 3.00 genel not ortalamasına sahip olması ve kredisiz derslerden geçmiş olmaları gerekmektedir.
  • Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır. Öğrenci, danışmanının rehberliği ve onayı doğrultusunda, yukarıda bahsedilen ders gereksinimlerini yerine getirmesi koşuluyla, özel ilgi duyduğu veya araştırma yapmak istediği alana yönelmekte serbesttir.
  • Öğrenciler, fakülte tarafından verilen projeyi seçmekle ve CEng599 dersi kapsamında, danışmanı gözetmenliğinde çalışmakla yükümlüdür.
  • Konaklama Gereksinimi: ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dışında başka herhangi bir kurumdan kredi transferi kabul edilmemektedir.

Daha Fazla Bilgi

Program hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir